Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Informacje dla przedsiębiorców Obszary inwestycyjne Obszar IV

Obszar IV

-
teren przy drodze wojewódzkiej nr 319 pomiędzy miejscowościami: Sobczyce - Moszowice
  • powierzchnia - 11,98 ha
  • własność - prywatna
  • infrastruktura techniczna - teren nieuzbrojony, bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 319
  • przeznaczenie terenu    - przeznaczenie terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla: 1 PU – tereny rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej, baz składów i magazynów
  • dotychczasowe zainteresowanie - brak
  • wymogi ekologiczne             - dopuszcza się lokalizację obiektów znajdujących się na liście „mogących pogorszyć stan środowiska”, jednak pod warunkiem stosowania technologii nie powodujących zagrożenia dla środowiska albo (w skrajnych przypadkach) maksymalnie je ograniczających, do granic własnej działki.
  • cena - brak informacji
  • zapis w planie miejscowym - brak planu
  • inne informacje przydatne inwestorowi:
- położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej        
- orientacyjna odległość od dróg krajowych              - ok. 4 km
- orientacyjna odległość od rampy kolejowej             - ok. 6 km (Głogówko)
- orientacyjna odległość od portu rzecznego              - ok. 6 km (Głogów)

Pokaż mapę - obszar III i IV w formacie JPG